Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Tarih Şuuru, Misak-ı Millî ve 15 Temmuz Olayları