Tarihçe

KONYA TALEBE YURDU

Ülkemizin en köklü yurtlarından olan Feriköy Öğrenci Yurdu, nâm-ı diğer “Konya TalebeYurdu” 1966 yılında   inşasına başlanıp,    devrin Başbakanının katılımıyla 1969 yılında hizmete açılmış; çeşitli devrelerden geçtikten sonra 70’li yıllarda MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk’ün   gayretiyle kahvehane görünümünden MTTB çizgisine çekilmiş, Anadolu’dan gelen üniversite öğrencileri için mühim bir barınma yeri hâline gelmiş, o dönemde 600 kişinin aynı anda kalabildiği bir yurt olmuştur.

MTTB’li gençlerin yönetiminde faaliyet gösteren Konya Talebe Yurdu’nda; geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olacak binlerce öğrenci yetişmiş, uzun soluklu dostlukların tohumları atılmıştır.

Feriköy Öğrenci Yurdu bu derece verimli bir toprak iken 1980 ihtilali sonrası bir ‘danışıklı döğüş’le Konya Yüksek Öğrenim Yaptırma Derneği’nden alınarak el konulmuş ve 13 yıl boyunca Kredi Yurtlar Kurumuna Kiraya verilerek bu kuruma bağlı bir yurt olarak kullanılmıştır.. Ömer Öztürk’ün talimat ve desteğiyle başlatılan Hukuk mücadelesi sonucu yargı kararıyla 1996 yılında tekrar Konya Yüksek Öğrenim Yaptırma Derneği’ne kazandırılmıştır.  Ancak 13 yıl boyunca bir çivi bile çakılmayan yurt harabe vaziyette devralınmış; yine Ömer Öztürk’ün yardım ve himmetleriyle yurt âdeta yeniden inşa edilerek üniversite gençliğinin hizmetine sunulmuştur.

340 kişilik resmi kapasitesi, modern çehresi ve huzurlu ortamıyla öğrencilerin aile sıcaklığını bulduğu, velilerin ise evlatlarını güvenle emanet ettiği Feriköy Öğrenci Yurdu, verdiği kaliteli hizmetin yanında, taşıdığı misyonu ve manevi sorumluluğu müdrîk bir yönetim anlayışıyla İstanbul’daki üniversite öğrencilerine hizmet vermeye devam etmektedir.

YURDUN KURULUŞ AŞAMALARI

Konya Yurdu’nun tarihçesi, kuruluşa ait dernek kayıtlarında şu şekilde anlatılmaktadır:

“Konya Vilâyeti dâhilinden İstanbul’a Yüksek tahsile gelen öğrencilerin yurt ihtiyaçlarını karşılamak, onlara her türlü maddî, manevî yardım ve müzaherette bulunmak, kendi aile ocakları içinde imiş gibi uygun ve rahat şartlar içinde kolaylıkla yüksek tahsillerini yaptırmak, neticede kendileri, aileleri, memleket ve millet için faydalı birer insan olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla   24.7.1945 tarihinde (Konya Lisesi Mezunları Cemiyeti)   adıyla kurulmuş, 1947’de ismi (Konya Yüksek Tahsil   Okutma   Derneği)   olarak  değiştirilmiştir.

Dernek 1945 yılında faaliyete geçtikten sonra   Konya Özel İdaresi bütçesinden Aksaray, Hayriye Tüccariye Caddesi, Paşa Zade Sok. No. 15’de bulunan, bu gün kız yurdu olan binayı satın aldırmış ve 1946 yılında Konya  Erkek Talebe Yurdu  bu   binada  açılmıştır.

1957 yılında Konya İl Genel Meclisi aldığı bir kararla 1957 yılı sonundan itibaren Aksaray Yurdunun idaresini derneğe devretmiş, böylece 1957 yılı sonunda birisi Konya Özel İdaresinin mülkü olan, diğeri kiralanan iki yurdun idaresi  Derneğe intikal etmiştir.

Nihayet 1965 yılında cemiyetin nizamnamesi yeni baştan ele alınmış uzun çalışmalardan sonra dernek Bakanlar Kurulunun 14.3.1966 gün ve 6/6110 sayılı kararı ile kamu yararına çalışır dernek olarak kabul edilmiş, bu durum 28.3.1966 tarihli  Resmî’ gazetede yayınlanmıştır.

Feriköy erkek yurdu inşaatı 1965 tarihli bu tüzük yürürlükte iken yapılmış, bu tüzük 1630 sayılı Dernekler Kanunu yürürlüğe girinceye kadar uygulanmıştır. 7.5.1966 tarihinde inşaatı başlayan ve 3.6.1969 tarihine kadar devam eden Feriköy erkek yurdu 3.6.1969 tarihinde hizmete açılınca Aksaray ve Cerrahpaşa yurtlarında bulunan öğrenciler Feriköy yurduna nakledilmiştir.

SEVGİLİ  ÖĞRENCİ

BU YARDIM VE ŞEFKAT YURDUNDA TAHSİLİNİ ÇABUK BİTİR, MEMLEKET SENDEN  HİZMET BEKLİYOR.

Giriş Holünün Duvarında Mermer Levha Üzerine Bronz Kabartma Harflerle Aşağıdaki Yazı Yazılmış, Yurt İnşaatına On Bin Liradan Fazla Yardımda Bulunan Şahıs ve Özel Müesseselerin Madenî Levhalar Üzerine İsimleri Konulmuş, Yardım Miktarları Gösterilmiştir

3.6.1969 Günü Feriköy Erkek Yurdunun Hizmete Açılışı Münasebetiyle Yapılan Açılış Törenini Müteakip Derneğin Şeref Defterine Yazılan Yazılar Özetle Aşağıya Alınmıştır.

Konya Yüksek Tahsil Talebe Yurdunun memleketimize ve milletimize, Konyamızın aziz ve sevgili gençliğine hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Haktan niyaz ediyorum.

Bu yurdun meydana gelmesinde emeği geçenlere, bağışta bulunanlara şükranlarımı sunarım.

1969 Yılında Açılan Feriköy Erkek Öğrenci Yurdunun Giriş Holünün Camekânlı Kapısının Üst Kısmına Öğrenciye Hitap Şu Yazı Yazılmıştır :

Konya Yüksek Tahsil Talebe Yurdunun memleketimize ve milletimize, Konyamızın aziz ve sevgili gençliğine hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Haktan niyaz ediyorum.

Bu yurdun meydana gelmesinde emeği geçenlere, bağışta bulunanlara şükranlarımı sunarım.

Süleyman DEMİREL – Başbakan

Memleketimin Yüksek Tahsil yapan gençleri için böyle bir yurdun yapılmasından huzur ve inşirah duyuyorum.

Konyalı gençlerin, Konya’ya ve memlekete lâyik olacaklarına inanıyorum.

Ulvî  temenni  ve dileklerimizin  tahakkuku  biz  Konyalıları, yapanları- gönüllerimizde ebedileştirerek minnettar ve müteşekkir bırakır.

Cenabı Hakka Hamd ve ihsan dualarımızla.

Dr. Faruk Sûkanİçişleri Bakanı

Gerek bu binanın, inşa edilebilmesi ve gerekse Derneğe devamlı bir gelir kaynağı teşkil etmek üzere 1958 yılında, imtiyaz hakkı Dernek adına alınarak ilk defa 1959 yılı için çıkardığımız (MEVLÂNA TAKVİMLERİNİN) bu seneye kadar devam eden ve yıldan yıla artan hasılatı, resmî daire ve müesseselerden, özel teşekkül ve hayır sever hemşehrilerimizden ve vatandaşlardan toplanan yardımlarla açılan bu binada barınacak olan gençlerimizin kendilerine hizmet etmenin karşılığını hayata atıldıklarında memlekete hizmet etmek suretiyle fazlasıyla ödeyeceklerine olan inancım tamdır.

Kâzım ŞenalpDernek Başkanı